Τα νέα μας


Ερωτηματολόγιο για την προώθηση της βιοοικονομίας στην ΠΔΜ

Στο πλαίσιο του έργου «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την αγροδιατροφή και τον τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία – Agrotour», του Ινστιτούτου Χημικών…

Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Απαιτήσεων χρηστών

Στα πλαίσια του έργου “Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας – Agrotour” του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η…

Διαδρομές μικτής πραγματικότητας

Την Κυριακή, στις 19/12/2021 η ερευνητική ομάδα του υποέργου ΕΕ5 πραγματοποίησε επίσκεψη σε δύο Θεματικά Μονοπάτια, του Λαδοπόταμου και του Αγίου Γεωργίου και μελέτησε ιστορικά και περιβαλλοντικά σημεία ενδιαφέροντος.