Γεωργία ακριβείας

Περιγραφή

Σκοπός:

Το Ευφυές σύστημα βελτιστοποίησης καλλιέργειας φασολιού στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας «ΒΕΛΟΣ» αποτελεί το υποέργο ΕΕ2 και στοχεύει στη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος που αποτελείται από αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης drone ρομποτικούς μηχανισμούς ασύρματους αισθητήρες ενεργειακής αυτονομίας για  δειγματοληψία σε πραγματικό χρόνο πλατφόρμα συλλογής δεδομένων, συσχέτισης τους με ανοιχτά δεδομένα, επεξεργασίας, ανάλυσης, δημιουργίας προγνωστικών μοντέλων για τη βελτιστοποίηση εφαρμογής φυτοπροστασίας σε καλλιέργειες φασολιών στην περιοχή των Πρεσπών. Τέλος, η προτεινόμενη πλατφόρμα, παρέχει διαρκή έλεγχο της ποιότητας και της ιχνηλάτησης των προϊόντων, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη διαχείριση.

Οφέλη:
Τα οφέλη του οικοσυστήματος ΒΕΛΟΣ είναι πολλαπλά, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά και κοινωνικά:
– Μείωση κόστους παραγωγής μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης φυτοπροστασίας

– Μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων μέσω της δημιουργίας συστήματος υποστήριξης λήψης έξυπνων αποφάσεων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των Καλλιεργητικών πρακτικών

– Αύξηση κέρδους παραγωγών μέσω διαρκούς ελέγχου της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με εφαρμογή της διαδικασίας ιχνηλάτησής τους
– Προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά
– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση απασχόλησης σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Στόχοι του έργου

 • Σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης, αυτοματοποιημένης και βελτιστοποιημένης μηχανής λήψης αποφάσεων για συστάσεις εφαρμογής φυτοπροστασίας
 • Κατασκευή σημείου συγκέντρωσης και ενοποίησης δεδομένων από διαφορετικές πηγές (αισθητήρες, ανοιχτές πηγές δεδομένων, εικόνων από UAV – UGV), αξιολόγησή τους, παραγωγή στατιστικών και δημιουργία συσχετίσεων
 • Δημιουργία προγνωστικών μοντέλων και καθορισμός κατωφλίων επικινδυνότητας εμφάνισης ασθενειών / εχθρών για την καλλιέργεια του φασολιού
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης για την υποστήριξη και λήψη αποφάσεων
 • Κατασκευή εφαρμογής φιλικής προς τον χρήστη για τους γεωργούς

Η ερευνητική ομάδα

Λούτα Μαλαματή

Λούτα Μαλαματή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Επιστημονικά Υπεύθυνη ΕΕ2

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
louta (at) uowm.gr

Αγγελίδης Παντελής

Αγγελίδης Παντελής

Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
paggelidis (at) uowm.gr

Παπαθανασίου Φωκίων

Παπαθανασίου Φωκίων

Καθηγητής

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
fpapathanasiou (at) uowm.gr

Στεργίου Κωνσταντίνος

Στεργίου Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
kstergiou (at) uowm.gr

Δασυγένης Μηνάς

Δασυγένης Μηνάς

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
mdasygenis (at) uowm.gr

Δημόκας Νικόλαος

Δημόκας Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ndimokas (at) uowm.gr

Πλόσκας Νικόλαος

Πλόσκας Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
nploskas (at) uowm.gr

Λαζαρίδης Βασίλειος

Λαζαρίδης Βασίλειος

Λέκτορας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
vlazaridis (at) uowm.gr

Βανδίκας Ιωάννης

Βανδίκας Ιωάννης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ivandikas (at) uowm.gr

Κυριακίδης Θωμάς

Κυριακίδης Θωμάς

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
tkiriakidis (at) uowm.gr

Κωνσταντάς Γεώργιος

Κωνσταντάς Γεώργιος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
gkonstantas (at) uowm.gr

Παρίσης Θεόδωρος

Παρίσης Θεόδωρος

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
tparisis (at) uowm.gr

Δάμος Πέτρος

Δάμος Πέτρος

Μεταδιδάκτορας

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
aff01335 (at) uowm.gr

Μαντάς Νικόλαος

Μαντάς Νικόλαος

Διδάκτωρ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
nmantas (at) windowslive.com

Ζιούζιος Δημήτριος

Ζιούζιος Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
dziouzios (at) uowm.gr

Καραμπελιά Ιωάννα

Καραμπελιά Ιωάννα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
i.karampelia (at) uowm.gr

Καραντουμάνης Εμμανουήλ

Καραντουμάνης Εμμανουήλ

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
e.karantoumanis (at) uowm.gr

Μπαλάφας Βασίλειος

Μπαλάφας Βασίλειος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
e.karantoumanis (at) uowm.gr

Χατζησάββας Αντώνιος

Χατζησάββας Αντώνιος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
achatzisavvas (at) uowm.gr

Τσίκος Ευάγγελος

Τσίκος Ευάγγελος

Εξωτερικός Συνεργάτης

Γεωπόνος
etsikos89 (at) gmail.com

Δραστηριότητες

Δημοσιεύσεις:
 1. Damos, P.; Papathanasiou, F.; Tsikos, E.; Kyriakidis, T. and Louta, M. 2022. “Bayesian Non-Parametric Thermal Thresholds for Helicoverpa armigera and Their Integration into a Digital Plant Protection System” Agronomy 12, no. 10: 2474. https://doi.org/10.3390/agronomy12102474.
 2. Balafas, V.; Karantoumanis, E.; Ploskas, N.; Louta, Μ. “Machine Learning and Deep Learning for Precision Agriculture: Literature Review”, submitted to  Precision Agriculture, Springer, 2023
 3. Damos, P.; Papathanasiou, F; Tsikos, E.; Kyriakidis, T. and Louta, M. “Predicting the occurrence and risk damage caused by the two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Koch) in dry beans (Phaseolus vulgaris L.)  combining rate and heat summation models for digital decisions support”, submitted to Agriculture, 2023
Παρουσιάσεις σε συνέδρια:
 1. Damos, P.; Tsikos, E.; Louta, M.; Papathanasiou, F. Towards the Development of a Smart Plant Protection Solution for Improved Pest
  Management of Dry Beans (Phaseolus vulgaris L.) in Northern Greece, in Proceedings of the 1st International Electronic Conference on Entomology, 1–15 July 2021, MDPI: Basel, Switzerland, doi:10.3390/IECE-10568
 2. Louta, M.; Papathanasiou, F.; Damos, P.; Ploskas, N.; Dasygenis, M.; Kyriakidis, T. S.; Balafas, V.; Chatzisavvas, A.; Karampelia, I.; Karantoumanis, E.; Mantas, N.; Dimokas, N.; Lazaridis, V.; Vandikas, I.; Stergiou, K.; Angelidis, P. A.; Tsikos, E. Intelligent Pesticide and Irrigation Management in Precision Agriculture: The Case of VELOS Project.  – In 10th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2022),  2022, pp 91–99.
 3. Chatzisavvas, A.; Dasygenis, M. and Louta, M. “Autonomous Unmanned Ground Vehicle in Precision Agriculture–The VELOS project.” In 2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 1-4. IEEE, 2022.
 4. Karantoumanis, E.; Balafas, V.; Louta, M. and Ploskas, N. “Computational comparison of image preprocessing techniques for plant diseases detection.” In 2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 1-5. IEEE, 2022.
 5. Δάμος Π., Τσίκος Ε., Παπαθανασίου Φ. και Λούτα Μ. Εφαρμογή ενός γενικού μοντέλου μόλυνσης για την σκωρίαση της φασολιάς Uromyces spp. ως μέρος του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων φυτοπροστασίας «ΒΕΛΟΣ» στην καλλιέργεια φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) παρουσιάστηκε στο 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 3-6 Οκτωβρίου 2022, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 6. Chatzisavvas, A.; Dasygenis, M. and Louta, M. “Path Planning for Agricultural Ground Robots – Review”, submitted to 2023 5th International Conference on ICT Integration in Technical Education” (ETLTC 2023), in conjunction with 2nd International Conference on Entertainment Technology and Management (ICETM 2023), 24-27 January, Japan
 7. Ziouzios, D. and Dasygenis, M. “A methodology to design ubiquitous embedded systems for environmental scenarios”, submitted to 2023 5th International Conference on ICT Integration in Technical Education (ETLTC 2023), in conjunction with 2nd International Conference on Entertainment Technology and Management (ICETM 2023), 24-27 January, Japan
 8. Chatzisavvas, A.; Louta, M. and Dasygenis, M. “Implementation of Agricultural Path Planning with Unmanned Ground Vehicles (UGV) based on Enhanced A* Algorithm” (ETLTC 2023), submitted to International Conference on Modern Circuits and System Technologies (MOCAST 2023), 28-30 June, Athens, Greece
Συμμετοχή σε εκθέσεις:
 • 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (10-18 Σεπτεμβρίου 2022)
 • 1η Έκθεση – Συνέδριο «Η  Δυτική Μακεδονία της δημιουργίας και της καινοτομίας» (07-09 Φεβρουαρίου 2023)

Αποτελέσματα

Π2.1.1: Αρχιτεκτονική του συστήματος.
Π2.2.1: Προγνωστικά μοντέλα βασικών ασθενειών στην καλλιέργεια φασολιού 

Π2.2.2: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την βέλτιστη εφαρμογή φυτοπροστασία

Π2.3.1: Σύστημα ιχνηλασιμότητας

Π2.4.1: Κατασκευή ρομποτικών μηχανισμών και προγραμματισμός για αυτόνομη κίνηση και συλλογή μετρήσεων

Π2.5.1: Ενοποίηση υποσυστημάτων 

Π2.5.2: Πιλοτική εφαρμογή

Π6.2.2: Εργασίες (9) σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά από το Πακέτο Εργασίας 2

Copyright © 2021 Agrotour. All Rights Reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο