Διαδρομές μικτής πραγματικότητας

Την Κυριακή, στις 19/12/2021 η ερευνητική ομάδα του υποέργου ΕΕ5 πραγματοποίησε επίσκεψη σε δύο Θεματικά Μονοπάτια, του Λαδοπόταμου και του Αγίου Γεωργίου και μελέτησε ιστορικά και περιβαλλοντικά σημεία ενδιαφέροντος.