Έξυπνη κτηνοτροφία

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων εδάφους και φυτικού υλικού από ορεινό βοσκότοπο της ευρύτερης περιοχής του όρους Dovra-Valta (περιοχή Μεταξά Σερβίων Κοζάνης).