Συμμετοχή στο Συνέδριο TSP 2022

Μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΠΕ5 συμμετείχαν στο 45ο επιστημονικό συνέδριο “International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022)”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 13-15 Ιουλίου 2022 με την εργασία: 

Glavas, K., Prapas, G., Tzimourta, K.D., Tzallas, A.T., Giannakeas, N., Tsipouras, M.G. “ Intra-User Analysis Based on Brain-Computer Interface Controlled Game”. In 2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) (pp. 386-390). IEEE., 2022 10.1109/TSP55681.2022.9851336