Έξυπνη κτηνοτροφία

Περιγραφή

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών ακριβείας στην κτηνοτροφία, μέσα από την ενότητα εργασίας «ΕΕ3. Έξυπνη Κτηνοτροφία», αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες παρακολούθησης των εκτατικά εκτρεφόμενων ποιμνίων αιγών, σε ορεινές περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό τη συγκέντρωση  πληροφοριών για τη διατροφή, τις ώρες βόσκησης καθώς και τη συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση του γάλακτος (διαδρομή άμελξη – τυροκόμηση). Τα παραπάνω θα μετουσιωθούν σε πρακτικά εργαλεία ανάδειξης της ανώτερης ποιότητας των τοπικά παραγόμενων παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στόχοι του έργου

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των ορεινών βοσκοτόπων και της ιδιαίτερης χλωρίδας που αναπτύσσεται σε αυτούς στην περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον των ορεινών όγκων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνει μια μοναδική κοιτίδα βιοποικιλότητας, αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της οποίας αποτελεί η αιγοτροφία, η οποία αξιοποιεί τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και τα ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά για την παραγωγή ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Με το συγκεκριμένο έργο, αφού διερευνηθούν οι συνθήκες, το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των βοσκοτόπων ορεινών περιοχών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις οποίες βόσκουν αίγες καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παραγόμενου γάλακτος αλλά και των γαλακτοκομικών προϊόντων, θα καταστεί εφικτή η ανάδειξη της ποιοτικής ανωτερότητας με ταυτόχρονη πιστοποίηση της τοπικότητας και της αυθεντικότητάς τους.

 

Η διασύνδεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της βοσκήσιμης ύλης των ορεινών βοσκοτόπων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τα ξεχωριστά γνωρίσματα του αίγειου γάλακτος και των προϊόντων μεταποίησής του θα πραγματοποιηθεί μέσω πρωτοποριακών μεθόδων πιστοποίησης του τόπου εκτροφής των ζώων και παραγωγής του γάλακτος. Έτσι, τεκμηριώνοντας την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν τα παραγόμενα προϊόντα μέσα από την ποιοτική ανωτερότητα, αλλά και αναδεικνύοντας την τοπικότητα και αυθεντικότητα του παραγόμενου γάλακτος (και κατά συνέπεια των προϊόντων μεταποίησης), η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα μπορεί να παράγει προϊόντα ειδικής ετικέτας Ορεινών Περιοχών Ειδικών Προδιαγραφών (Ο.Π.Ε.Π.), τα οποία θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Η ερευνητική ομάδα

Παρασκευή Μητλιάγκα

Παρασκευή Μητλιάγκα

Καθηγήτρια - Επιστημονικά Υπεύθυνη ΕΕ3

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
pmitliagka (at) uowm.gr

Κωνσταντίνος Κακούλης

Κωνσταντίνος Κακούλης

Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
kkakoulis (at) uowm.gr

Παναγιώτης Κυράτσης

Παναγιώτης Κυράτσης

Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
pkyratsis (at) uowm.gr

Θεανώ Λαζαρίδου

Θεανώ Λαζαρίδου

Καθηγήτρια

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
tlazaridou (at) uowm.gr

Ιωάννης Τσακίρης

Ιωάννης Τσακίρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
itsakiris (at) uowm.gr

Ελένη Κασαπίδου

Ελένη Κασαπίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ekasapidou (at) uowm.gr

Παναγιώτης Μαδέσης

Παναγιώτης Μαδέσης

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
pmadesis (at) certh.gr

Αρσένης Τσιότσιας

Αρσένης Τσιότσιας

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Μαιευτικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
atsiotsias (at) uowm.gr

Ζωή Μπασδαγιάννη

Ζωή Μπασδαγιάννη

Λέκτορας

Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
basdagianni (at) agro.auth.gr

Μαρία Αναστασία Καρατζιά

Μαρία Αναστασία Καρατζιά

Ερευνήτρια Γ

Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
karatzia (at) rias.gr

Βασίλης Παπαδόπουλος

Βασίλης Παπαδόπουλος

ΕΤΕΠ

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
vpapadopoulos (at) uowm.gr

Δημήτρης Μαργαρίτης

Δημήτρης Μαργαρίτης

ΕΔΙΠ

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
dmargaritis (at) uowm.gr

Αναστάσιος Κεσίδης

Αναστάσιος Κεσίδης

ΕΔΙΠ

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
akesidis (at) uowm.gr

Βασίλειος Γκανάτσιος

Βασίλειος Γκανάτσιος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
v.gkanatsios (at) gmail.com

Αναστασία Αγγελίδου

Αναστασία Αγγελίδου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
anastasciangel (at) hotmail.com

Μιχάλης Αμανατίδης

Μιχάλης Αμανατίδης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
michamanat (at) gmail.com

Δημήτριος Ζιούζιος

Δημήτριος Ζιούζιος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
dziouzios (at) uowm.gr

Αχιλλεύς Κεραμάρης

Αχιλλεύς Κεραμάρης

Υποψήφιος Διαδάκτορας

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
akeramaris (at) gmail.com

Αθανάσιος Μανάβης

Αθανάσιος Μανάβης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
manavis.athanasios (at) gmail.com

Γιώργος Παπατζίμος

Γιώργος Παπατζίμος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
papatzimos (at) hotmail.com

Βασιλική Τόρτοκα

Βασιλική Τόρτοκα

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
vtortoka (at) gmail.com

Κατερίνα Τσιφτσή

Κατερίνα Τσιφτσή

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
katiatsif (at) gmail.com

Δραστηριότητες

Δημοσιεύσεις:
  1. Kasapidou, Ε.; Karatzia, M-A; Mitlianga, Π.; Basdagianni, Ζ.; Effects of Production Systems and Seasons on Retail-Goat-Milk Fatty-Acid Composition and Nutritional Indices in Greece. Animals 12 (17), 2204, https://doi.org/10.3390/ani12172204

Παρουσιάσεις σε συνέδρια:
  1. Amanatidis, M.; Karatzia, M-A.; Basdagianni, Z.; Mitliagka, P.; Kasapidou, E. Semi-extensive goat farming systems in the mountainous region of Western Macedonia – sustainability goals amidst a changing territory. International Mountain Conference 2022, September 11 – 15 2022, Ιnnsbruck, Austria.
Άλλες δραστηριότητες:
  1. 21-10-2021: Συλλογή δειγμάτων εδάφους και φυτικού https://agrotour.uowm.gr/2022/03/01/ee3-post2/υλικού από ορεινό βοσκότοπο της ευρύτερης περιοχής του όρους Dovra-Valta (περιοχή Μεταξά Σερβίων Κοζάνης)
  2. Μάρτιος-Οκτώβριος 2022: Δειγματοληψία κατσικίσιου γάλακτος

Αποτελέσματα

Π3.1.1: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης εκτατικά εκτρεφόμενων ποιμνίων αιγών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Π3.1.2: Χαρτογράφηση βοσκοτόπων 

Π3.1.3: Μεταβολές της βιομάζας των περιοχών και καταγραφές μετακινήσεων των ποιμνίων.

Π3.2.1: Χημική σύσταση του γάλακτος και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του.

Π3.2.2: Διασύνδεση βοσκότοπου – προϊόντος. 

Π3.2.3: Διατροφική αξία παραγόμενου γάλακτος. 

Π3.2.4: Ταυτοποιημένα φυτικά είδη στα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Π3.2.5: Ταυτοποιημένοι μικροοργανισμοί εδάφους από τους βοσκοτόπους.

Π3 3 1: Διατροφική αξία των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων (τυριών, γιαούρτης).

Π3.4.1: Οικονομικότητα των εκτροφών αιγών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Π3.5.1: Ολοκληρωμένη μελέτη οπτικής ταυτότητας προϊόντων (σκεπτικό, σχεδιασμός σήματος, επιλογή χρωμάτων και γραμματοσειρών). 

Π3.5.2: Πηγαία αρχεία σχεδίασης της ταυτότητας από τα ανάλογα λογισμικά για κάθε χρήση επικοινωνίας, τυπογραφίας και προβολής 

Π3.5.3: Ολοκληρωμένη μελέτη συσκευασιών (σκεπτικό, σχεδιασμός σήματος, επιλογή χρωμάτων και γραμματοσειρών κλπ). 

Π3.5.4: Πηγαία αρχεία σχεδίασης των συσκευασιών για κάθε χρήση επικοινωνίας, τυπογραφίας και προβολής. 

Π3.5.5: Πηγαία αρχεία σχεδίασης του επικοινωνιακού υλικού από τα ανάλογα λογισμικά (διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, stands). 

Π3.5.6: Φυσικά δείγματα / πρωτότυπα σε περιορισμένο αριθμό με τον εξοπλισμό του προγράμματος. 

Π6.2.3: Εργασίες (10) σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά από το ΠΕ3

Copyright © 2021 Agrotour. All Rights Reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο