Συμμετοχή στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ατις 9-17 Σεπτεμβρίου 2023, στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρευρίσκονταν μέλη των ερευνητικών ομάδων του AGROTOUR, που παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύ κοινό που επισκέφθηκε το περίπτερο.