Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ΠΕ2 & ΠΕ3

Την Παρασκευή 08/09/2023 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ2 “Ευφυές σύστημα βελτιστοποίησης καλλιέργειας φασολιού στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας” και ΠΕ3 “«Από το Βουνό στο Ράφι»: Παραγωγή αίγειων προϊόντων ορεινών περιοχών ειδικών προδιαγραφών με την εισαγωγή έξυπνων τεχνολογιών ακριβείας” του έργου Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κτήριο Α’) στην ΖΕΠ Κοζάνης και δόθηκει η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου https://zoom.us/my/uowm.ece7.