Συμμετοχή στο Συνέδριο iMETA 2023

 Μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΠΕ5 συμμετείχαν στο επιστημονικό συνέδριο iMETA2023, που πραγματοποιήθηκε στι2 18-20 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ταρτού της Εσθονίας, με δύο εργασίες: 

  1. G. Prapas, K. Glavas, F. Gramouseni, C. Bellos, A. Sarantidis, N. Theodoropoulos, R.Schoretsaniti, Y. Ziogas and M. G. Tsipouras, “Augmenting reality in mountain routes”, 2023 International Conference on Intelligent Metaverse Technologies; Applications
    (iMETA2023).
  2. F. Gramouseni, G. Prapas, P. Angelidis, N. Giannakeas and M. G. Tsipouras, “Augmenting Education”, 2023 International Conference on Intelligent Metaverse Technologies & Applications (iMETA2023), Tartu, Estonia