Συμμετοχή στο Συνέδριο TSP 2023

Μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΠΕ5 συμμετείχαν στο 46ο επιστημονικό συνέδριο “International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2023)”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 12-14 Ιουλίου 2023 με την εργασία: 

F. Gramouseni, G. Prapas, C. Bellos, P. Angelidis, N. Giannakeas and M. G. Tsipouras, "Exploring Ensemble Machine Learning Models for Attention and Memory Assesment; 2023. 46th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, Czech Republic, 2023, doi: 10.1109/TSP59544.2023.10197698.