Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ5

Στο πλαίσιο του συνεδρίου “Το Περπάτημα ως Ερώτημα”, που πραγματοποιήθηκε στις Πρέσπες στις 3-9 Ιουλίου 2023, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΠΕ5 του έργου Agrotour.