Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ1

Την Δευτέρα 29 Μαίου πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. η Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ1 “Συνέργεια Βιοοικονομίας και Αγρο-διατροφικού κλάδου: Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και προοπτικές ανάπτυξης της” του έργου Agrotour.