Εράτυρα 2023

Στις 4 Μαρτίου 2023, παρουσιάστηκε από τα μέλη της ΕΕ5 η εργασία «Επαύξηση της πραγματικότητας στη ζωγραφική» (Γ. Πράπας, Γ. Κούτσικος, Μ. Λούτα, Μ. Τσίπουρας) στο πλαίσιο της επιστημονικής ημερίδας «Ζωγράφοι της Εράτυρας (Σέλιτσας): Από τον 18ο στον 19ο αιώνα», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Βοΐου, στην Εράτυρα.