Συμμετοχή στο Συνέδριο SEEDA-CECNSM 2022

Για 7η χρονιά πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Σχεδιασμού Αυτοματισμού, Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEDA-CECNSM 2022) το οποίο συνδιοργανώθηκε από τα τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2022. Μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΠΕ5 συμμετείχαν στο επιστημονικό συνέδριο με την εργασία: Prapas G, Glavas Κ, Tzimourta K, Tzallas A, Giannakeas N, Tsipouras MG (2022). Motor
Imagery Approach for BCI Game Development, 7th South-East Europe Design Automation,
Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM
2022),23-25September,Ioannina, Greece,https://10.1109/SEEDA-
CECNSM57760.2022.99322937